Vocht in de kelder

Uw kelder is het fundament waarop uw huis staat. Jammer genoeg is dit nu net de plaats die meest onderhevig is aan de druk van het grondwater. Daarom heeft een kelder vaak vochtproblemen.

Waarom drainage?

In sommige gevallen is de mate van insijpeling of infiltratie van grondwater te groot om de kelder te bekuipen. In dit geval is een drainage de oplossing voor het verkrijgen van een droge kelder die u zelfs perfect als leefruimte kan benutten.
Indien er slechts sprake is van infiltratie door de opwaartse druk van het grondwater, dan is een drainage van de vloer voldoende. Als er ook infiltratie van vocht door de wanden plaatsvindt, dan wordt er eveneens een wanddrainage toegepast.

Voorbereiding op de drainage

De noodzakelijke werkzaamheden worden voorafgegaan door belangrijke technische vooronderzoeken. Dit resulteert in een droge maar “openkimnaad met drainage. Afhankelijk van enerzijds de toekomstige functie van de kelder en anderzijds de plaatselijke waterinsijpeling kan/moet de onderkant van de muur bekuipt worden. Een waterdichte, druk– en zoutbestendige, en damp-open muurbehandeling zet waterdruk achter de drukplaat om in dampdruk aan het oppervlak van deze waterdichte plaat. Dit revolutionaire concept heeft reeds decennia lang zijn efficiëntie bewezen door middel van kanalisatie van de waterinsijpeling en tevens permanente dichting en aanhechting die elke waterdruk kan weerstaan.

In tegenstelling tot vele bekuipingen die op basis van gewone cementeringen met korrelstructuur werken en dus even goed door een niet-gespecialiseerde vakman kunnen worden uitgevoerd, resulteert deze zoutbestendige keldertechniek in een afslijting van de waterkanalen waardoor de waterdruk wordt omgezet naar dampdruk. Een zeer belangrijk voordeel bij deze kelderdichting is dat de verplaatsing van de druk achter de waterdichte laag minimaal wordt gehouden.

Opgelet, deze techniek kan enkel worden toegepast bij een waterdichte vloerplaat!

Uitvoering van de drainage

drainage, drainage kelderVooreerst wordt de keldervloer voorzien van een waterdicht noppenmembraan (Oldroyd Xv Clear). Dit membraan wordt in elkaar overlappende stroken gelegd en de hechtingen worden gedicht met waterdichte (butyl) tape. Het grondwater zal bijgevolg steeds onder het membraan blijven.

Bij een drainage van de wand worden eveneens de muren voorzien van een waterdicht maar wel waterdampdoorlatend  membraan. Dit membraan wordt bevestigd door middel van pluggen. Het insijpelende water zal op die manier naar beneden worden geleid, onder het membraan van de keldervloer.

De drainage van een kelder wordt steeds gecombineerd met de installatie van een drainagepomp. Op het diepste punt in de kelder wordt dan een pompput geboord. In de pompput wordt de pompcilinder geplaatst die rondom tussen de vloer en het noppenmembraan geperforeerd wordt.

De pompcilinder wordt voorzien van start/stop-sensoren en een vlakzuiger die tot op 3mm water verwijdert. De pomp wordt eveneens aangesloten op het afvoernetwerk. Het infiltrerende grondwater en het insijpelende vocht door de wanden zal steeds naar de pompput worden geleid, waardoor de kelder perfect droog blijft en gebruikt kan worden als leefruimte.

Ten slotte kan de kelder voorzien worden van een nieuwe vloer bovenop het noppenmembraan. Deze vloer bestaat uit een vezelrijke beton van 7-10cm. Deze dikte is noodzakelijk om neerwaartse druk te creëren zodat het noppenmembraan ondanks de waterdruk op haar plaats blijft en het water naar de pompput wordt geleid. Uiteraard kunnen eveneens de wanden mooi worden afgewerkt.

Vraag hier uw gratis offerte aan

DryHouse vochtbestrijding werkt over heel Vlaanderen. Indien u het contactformuler invult nemen wij zeer snel contact met u op!