Vocht in de kelder

Uw kelder is het fundament waarop uw huis staat. Jammer genoeg is dit nu net de plaats die meest onderhevig is aan de druk van het grondwater. Daarom heeft een kelder vaak vochtproblemen.

Bekuiping voor uw kelder

Een bekuiping is de meest traditionele manier van kelderdichting en wordt aangeraden wanneer er zich insijpeling van water voordoet door de buitenmuren van de kelder en/of hygroscopische zouten.

Zeer belangrijk is dat de vloerplaat 100 percent waterdicht is en er dus geen infiltratie van grondwater door de vloer kan komen. Een bekuiping wordt daarom in de praktijk uitsluitend uitgevoerd als de vloer bestaat uit beton en niet uit baksteen. Bij een bakstenen vloer is er immers steeds een kans dat er in de toekomst infiltratie van grondwater kan gaan voordoen.

Van waterdruk tot dampdruk

De noodzakelijke werkzaamheden worden voorafgegaan door belangrijke technische vooronderzoeken wat resulteert in een waterdichte, druk- en zoutbestendige, en damp-open kelderdichting. Deze damp-open techniek zet waterdruk achter de drukplaat om in dampdruk aan het oppervlak van deze waterdichte “plaat”. Dit revolutionaire concept heeft reeds decennia lang zijn efficiëntie bewezen door middel van kanalisatie van de waterinsijpeling en tevens permanente dichting en aanhechting, wat de waterdruk ook moge zijn.

In tegenstelling tot vele bekuipingen die op basis van gewone cementeringen met korrelstructuur werken en dus even goed door een niet-gespecialiseerde vakman kunnen worden uitgevoerd, resulteert deze zoutneutraliserende en zoutbestendige keldertechniek in een afslijting van de waterkanalen waardoor de waterdruk wordt omgezet naar dampdruk. Een zeer belangrijk voordeel bij deze kelderdichting is dat de verplaatsing van de druk achter de waterdichte laag minimaal wordt gehouden.

Sulfaten (grondzouten) reageren met het gehydrateerde tricalciumaluminaat en de opgeloste kalk van verhard cement, om gehydrateerd calciumsulfoaluminaat te vormen, het zogenaamde Candlotzout, dat bijzonder expansief is en zeer destructief inwerkt op mortelvoegen en bakstenen fundamenten.

Omschrijving van de werken

bekuipingMen gaat in zes fases te werk bij deze vorm van bekuiping:

  1. Uitbreken en afvoeren van alle loszittende delen.
  2. Schoonborstelen en –trommelen van de ondergrond.
  3. Voorbereiden van de kimnaad en aanbrengen van de versteviging.
  4. Waterstops aanbrengen en checken op waterlekken
  5. Voorbevochtigen indien nodig en aanbrengen van de aanbrandlaag, de hechting en de druklaag.
  6. Na uitharding opzetten van de eindlaag.

Opgelet, deze techniek kan enkel worden toegepast bij een waterdichte vloerplaat!

Vraag hier uw gratis offerte aan

DryHouse vochtbestrijding werkt over heel Vlaanderen. Indien u het contactformuler invult nemen wij zeer snel contact met u op!