Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie

Mechanische ventilatie met warmterecuperatie oftewel balansventilatie:

Het ventilatiesysteem D voert de onzuivere lucht af. Dat wordt gecombineerd met de toevoer van verse buitenlucht alsook met recuperatie van de warmte uit de afgevoerde lucht. Deze warmte kan dan worden gebruikt voor het voorverwarmen van de verse en soms koude buitenlucht.

Voordelen type D

De voordelen zijn dat het veel efficiënter werkt en beter te regelen is dan natuurlijke ventilatie en het geeft bovendien ook garantie op permanente luchtcirculatie.

Een gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem heeft tot doel de lucht te verversen in een woongebouw op regelmatige wijze. Het is voor uw woning een doeltreffende, permanente en kostenbesparende oplossing tegen condens- en schimmelvorming.

Balansventilatie voert evenveel verse gefilterde buitenlucht toe naar de woon- en slaapkamers (droge ruimten) als er vervuilde binnenlucht wordt afgevoerd uit de keuken, badkamer, waskot, toilet… (natte ruimten). Hierbij wordt de warmte van de afgevoerde binnenlucht overgedragen op de toegevoerde verse buitenlucht.

ventilatiesysteem dVoor deze overdracht van warmte wordt gebruik gemaakt van een aluminium tegenstroom warmtewisselaar. Dankzij dit principe kan een thermisch rendement van 95% gehaald worden. Dit leidt tot grote energiebesparingen. Bijvoorbeeld passieve huizen met K-waarde 15 zijn onder andere uitgerust met balansventilatie met hoge warmterecuperatie.

Ventilatiesysteem D: nooit meer schimmel

Balansventilatie garandeert een permanent zuiver binnenklimaat zonder condens- en/of schimmelvorming. Sowieso creëert een dergelijk systeem altijd een effectieve meerwaarde voor uw woning, aangezien natuurlijke ventilatie niet meer voldoende is om gezondheidsproblemen en schimmel- of condensvorming te voorkomen.

Mechanische ventilatie zoals ventilatiesysteem D verbruikt uiteraard energie. Om dat verbruik tot een minimum te beperken zijn de systemen uitgerust met de nieuwste constant flow lage-belastingrotoren, en recupereert de stroomwisselaar het maximum aan warmte. Een aanzienlijke besparing op uw energiefactuur!!

Een goed mechanisch ventilatiesysteem is de Reno-WTW Balansventilatie:

• Comfortabel

• Tochtvrij en stil

• Voorkomt geurhinder

• Voorkomt condens op de ruiten en op koude vlakken

• Garandeert een gefilterde en comfortabele verluchting

• Standaard uitgerust met een bypass die ervoor zorgt dat de temperatuur in de woning nooit te hoog wordt door bijvoorbeeld in de zomer, tijdens de nacht, koelere lucht in te blazen.

• Geplaatst met geluidsdempers, ventishap (inbouw mogelijk!) en de nieuwste constant-flow lage-belastingrotoren. De ventilator kiest zelf zijn meest efficiënte en juiste snelheid voor balansventilatie zonder onnodig veel te verbruiken.

• Gezonde binnenlucht, zodat schimmelvorming wordt voorkomen

• Ververst de lucht in de lokalen minstens om het uur (impulsie)

• Voert de vervuilde of verzadigde lucht af in natte ruimten (extractie)

• Zorgt voor een hogere luchtkwaliteit en voorkomt allergenen door butolinevrij en dubbelwandig gecoate kanalen.

• Standaard voorzien van een vochtsensor en temperatuursensoren die bij een onaangename situatie de ventilatie volautomatisch regelt naar de behoefte die er op dat moment heerst. (bvb. 30 minuten op hogere stand)

• Besparend

• Gestuurd per vertrek (debietregeling), nooit overbodige ventilatie.

• Een balansventilatie met hoogste warmterecuperatie (90% tot 95%) creëert een aanzienlijke waardevermeerdering voor uw woning, conform de nieuwe EPB-normen.

• De levensduur van het toestel wordt maximaal gehouden door enerzijds de lage belastingrotoren en anderzijds de buitentemperatuurmeter die het “bioritme” van uw woning bepaalt. Op basis daarvan, in combinatie met de interne temperatuursensoren, zorgt de unit ervoor dat uw warmtewisselaar nooit kan bevriezen.

• Gebruiksvriendelijk, volautomatisch en regelbaar volgens de situatie.

• Geleverd met een radiografische afstandsbediening of met standenschakelaar.

• Filterindicatie geeft aan wanneer u de filters moet vernieuwen.

Ventilatiesysteem C met afvoerventielen

Voor het afvoeren van de vervuilde lucht maken we bij ventilatiesysteem C gebruik van een of meerdere ventilatoren. Je kan kiezen om één centrale ventilator te voorzien en hier kanalen op aansluiten die in verbinding staan met de afvoerventielen in de ‘natte ruimtes’ waar condensatievocht voorkomt.

ventilatiesysteem type cDe ventilator blaast dan de lucht naar buiten. Indien je geen ruimte hebt voorzien voor het leggen van kanalen of wanneer het plaatsen van een centrale ventilator niet mogelijk is, kan je opteren om individuele ventilatoren te voorzien per ruimte. Er dient op gelet te worden dat de nodige debieten altijd gerealiseerd worden.

Het plaatsen van één centrale ventilator is in vele opzichten het meest interessant. Wanneer je voor één ventilator kiest heb je ook maar één muur- of dakdoorvoer nodig, bij individuele ventilatoren ga je meerdere muur- en/of dakdoorvoeren krijgen.

Een centrale ventilator werkt meestal op gelijkstroom waardoor het verbruik lager ligt dan bij individuele ventilatoren (meestal wisselstroom). De centrale ventilator kan bijvoorbeeld op zolder geplaatst worden waardoor er minder geluidshinder is in de ruimtes zelf.

Goed om mee te geven is dat er ook een variant op het ventilatiesysteem C bestaat, namelijk C+. Dit is een verfijning van het C-systeem. In die zin dat de mechanische afvoer gecontroleerd gebeurt. De afvoer gebeurt via speciale extractiemonden die zijn uitgerust met een aanwezigheidsdetector en een timer. Zo wordt alleen lucht afgezogen wanneer dit strikt nodig is.

Voordelen ventilatiesysteem C:

• Het systeem is energiezuiniger dan bijvoorbeeld systeem A, terwijl de meerkost beperkt blijft.

• Door mechanisch af te voeren kan je op elk moment ingrijpen op het systeem door te werken met een standenschakelaar. Dit is niet mogelijk bij systeem A.

• Het systeem is minder complex en neemt minder plaats in dan systeem D.

• Het is makkelijk zelf te plaatsen.

• Het onderhoud is beperkter ten opzichte van systeem D.

• Systeem C kost maar de helft van systeem D.

Nadelen type C:

• Je hebt geen invloed op de hoeveelheid toegevoerde lucht, deze is afhankelijk van het type rooster en de weersinvloeden.

• Toevoerroosters hebben een minder goede isolatiewaarde waardoor het een invloed heeft op het k-peil en het energieverlies.

• Het temperatuurcomfort is matig aangezien de toevoerlucht in de winter niet voorverwarmd is.

• Mogelijk lawaaihinder via de toevoerroosters – tenzij je kiest voor de akoestisch aangepaste systemen.

• Warmterecuperatie is niet mogelijk tenzij een externe warmtepomp geïnstalleerd wordt op de afvoerlucht.

• De toevoerlucht wordt niet gefilterd.

Ventilatiesysteem B: luchtaanvoer via ventilator

Ventilatiesysteem B wordt slechts zelden gebruikt als woonhuisventilatie vanwege zijn energieverbruik. Toch heeft ook dit ventilatiesysteem zijn voordelen, die het overwegen waard zijn voordat u dit systeem links laat liggen. Ieders woonsituatie is anders en mogelijk past dit type ventilatiesysteem juist uitstekend in uw woning. Laten we kijken hoe dit ventilatiesysteem precies werkt, welke voor- en nadelen eraan verbonden zijn en wat de prijs doet in vergelijking met de andere types van ventilatie voor in huis.

Bij ventilatiesysteem B zuigen we verse lucht aan door middel van een ventilator. Die verse lucht wordt dan gelijkmatig over de woning verdeeld. Door deze mechanische aanzuiging van lucht ontstaat een schoorsteeneffect (overdrukventilatie) waardoor vervuilde lucht automatisch op natuurlijke wijze afgevoerd wordt via ventilatieroosters in de ramen of dakdoorvoeren. Zo voorkomt u problemen met condensatievocht. Ventilatiesysteem B is dus een combinatie van mechanische en natuurlijke ventilatie.

Voordeel ventilatiesysteem B in lawaaierige buurten en bij geurhinder:

ventilatiesysteem bVentilatiesysteem B maakt dus gebruik van een mechanische aanvoer van lucht in combinatie met een natuurlijke afvoer. Dit maakt het mogelijk om de woning ook correct te ventileren in lawaaierige buurten of als de woning gelegen is op een plaats met regelmatig geurhinder. De aangevoerde lucht kan immers perfect door een filter gevoerd worden voor hij de woning binnen stroomt.

Voortdurend energieverbruik:

Dit type woonhuisventilatie lijkt dus heel interessant. Waarom wordt dit dan zo weinig toegepast? Het antwoord is eenvoudig. De ventilatoren van ventilatiesysteem B verbruiken voortdurend elektriciteit. Dat is onder meer een negatief punt voor de berekening van je E-peil. Vandaar dat vanuit een energiezuinig standpunt andere woonhuisventilatie vaak de voorkeur krijgt.

Tochtgevoel:

Bovendien kan bij systeem B de aangevoerde lucht in koudere periodes een licht tochtgevoel veroorzaken. Ook dat is niet aangenaam. Wel haalt ventilatiesysteem B in alle weersomstandigheden de voorgeschreven ventilatienormen.

Kostprijs:

Een ander punt is de kostprijs waarbij de andere systemen toch net weer een streepje voor hebben.